SEARCH

Gnosis’ budbringere 1 - de første gnostikere

Gnosis betyder „gudserkendelse“. Gnostikere er mennesker, der søger efter den guddommelige viden. De første gnostikeres spor fører os tilbage til de tidlige århundreder efter Kristus. Mange af de såkaldte „kættere” blev myrdet, men Gnosis lever videre endnu i vore dage.

På alle tidsaldre fandtes der mennesker, der efterspurgte livets og skabelsens mening. De kan ikke finde en indre ro i denne forgængelighedens verden. De søger efter en højere erkendelse, en indre viden, de søger efter Gnosis, som på oldgræsk betyder „indre kundskab, indre visdom”. Denne indre viden ledsager menneskeheden. Alle gamle mytologier opstod af den, alle religioner har sin oprindelse deri. Man kan derfor sige, at troen har sine rødder i Gnosis, og at den er forbundet med den rene, oprindelige og universelle viden om Gud. Sådan forholdt det sig også med den oprindelige kristendom.

Jesus Kristus og „riget, der ikke er af denne verden”

Da Jesus for totusind år siden forkyndte sin lære og talte om riget, der ikke er af denne verden, kunne han gøre dette, fordi han var ét med Faderen, med Ånden. Menneskene med deres forestillinger om religionstraditioner på dette tidspunkt, mente dog, at han var ved at angribe deres orden. Således mente de, han kunne blive en trussel. Men Gnosis er altid kættersk. En levende erfaring af Ånden, som Gnosis beror på, støder altid sammen med de forstenede religiøse traditioner. De første kristne var således sandfærdige gnostikere. De kunne erkende Guds vilje og Guds plan indenfor deres eget væsen, de behøvede altså ingen ydre institution til formidling, deres tro var baseret på egne indre erfaringer og ikke på en overtaget dogmatisk lære.

Next page

Relaterede emner

Alchemy and the mystery planets, a ritual for soul transformation

Rosyross and alchemy have a deep inner connection. The Rosicrucians regarded the transformation processes in the alchemists’ vessels on the way from lead to gold as a metaphor for the transmutations of the human soul on its way to the perfect spirit-soul.

Mere om "Alchemy and the myster ..."