SEARCH

Rosenkreuzerne - en erfaringsvej i vor tid

Vi indbyder jer hermed til 7 aftener, hvor vi i fællesskab vil tage ud på en opdagelsesrejse. Denne aften begynder med spørgsmålene om livets mening og med spørgsmålet: „Hvad er det, som virkeligt forandrer os?”

I løbet af de 7 aftener vil vi dykke dybere ned i rosenkreuzernes filosofi og verdensbillede og i den forbindelse indbyde jer til en livlig meningsudveksling. I udvekslingen vil vi gerne bidrage med vore konkrete praktiske erfaringer som mennesker, der i fællesskab går vejen i denne åndsskole.

Brev 1: Hvad er det, som virkeligt forandrer os?

Verdensomspændende sønderbrydes ikke kun strukturer, men hele systemer. Der er startet en stor verdensforvandling, som fører til et grundlæggende paradigmeskifte på alle planer og på alle områder.

I dette skifte ser vi signaler på en dybtgående omvæltning. Kosmiske indflydelser, som forårsager værdiforringelser og usikkerhed for mange, gør sig gældende – men dette bringer også store muligheder med sig.

En mulighed er åbningen for en ny forståelse for livets mening og for spørgsmål som:

  • Hvor kommer jeg fra?
  • Hvorfor lever jeg?
  • Hvor går jeg hen?

Vi kan nærme os disse spørgsmål, hvis vi søger dér, hvor alting begyndte:
I det evige! I det evige venter os tavshed og en stor uendelig stilhed, men også en oprindelig, ufødt energi. Det er det moderskød, hvorfra verden udsprang.

Guddommeligt Lys gennemstråler alt, og alt antager skikkelse deri. Denne åndelig-sjælelige verden blev i Egypten og i den klassiske oldtid betegnet som „guddommelig verden”. Hos Manikæerne og hos andre som „Lys-riget” og i Bibelen som „himmelsk verden” eller „Guds Kongerige”.

Med begrebet guddommelig verden forbinder vi en evigheds-tilværelse, evig fred, absolut kærlighed og fuldkommen harmoni. Den guddommelige verden er forbundet med vore hjerter, og vi bærer den i os som en stille virkende længsel. Mange mennesker føler inderligt, at der eksisterer en sådan verden, og at søgningen efter den er den egentlige mening med menneskenes liv.

Mennesket er et dobbelt væsen. På den ene side guddommelig ifølge dets oprindelse og ugudelig ifølge dets stoflige åbenbaring.

Dette synspunkt bliver forklaret ved hjælp af korset med rosen. Den horisontale bjælke står for vor jordiske verden og bliver gennemskåret af den vertikale bjælke, som er af den guddommelige verden. På skæringspunktet, her, hvor det fuldkomne og guddommelige berører det jordiske, befinder rosen – den evige ur-kerne sig. Den er det åndelige ur-princip i menneskets hjerte.

Følger mennesket det indre kald, som i første omgang er som en sart længsel, så påbegyndes der en sjæle- og bevidsthedsudvikling. Det er en proces, der fører til genopstandelse af det åndelige i mennesket.

Personligheden skal lære at følge indtrykkene fra den guddommelige verden, for at disse kan antage skikkelse i personlighedens væsen. I Johannes-evangeliet 3, vers 30 hedder det.: „Han bør vokse, men jeg blive mindre”.

Next page

Relaterede emner

Mysterieplaneternes indfyldelse

Aqvariusperioden giver helt nye muligheder for jorden og dens indbyggere. Påvirkningerne af mysterieplaneterne Uranus, Neptun og Pluto er allerede ved at bryde fri. Nu afhænger det af, hvordan menneskene reagerer.

Mere om "Mysterieplaneternes in ..."

Julefesten som indre Lysfødsel

Hvert år på den mørke og stille årstid fejrer alle kristne julefest, og der fejres også nytårsfest.

Mere om "Julefesten som indre L ..."